Els finals

Aquesta secció estarà destinara a millorar els finals. Hi haurà enllaços interessants caps a webs que instrueixen en la comprensió dels finals.

Un enllaç interessant i que a vegades costa de trobar és l’enllaç a la «Taula de finals de Nalimov». Aquí hi tens l’enllaç: http://www.k4it.de/?topic=egtb