El mig joc

En aquesta secció s’aniran desenvolupant temes per millorar el mig joc.